Externe partners

Externe partners

De Wingerd werkt aan bewegen: sporten na schooltijd

Spelen, bewegen en sporten leveren een bijdrage aan een gezonde leefstijl. Onze vakdocenten van het vak bewegingsonderwijs zijn ook buurtsportcoach vanuit de gemeente Roosendaal. Zij hebben als doel het bewegingsonderwijs structureel te verbeteren. Op maandagmiddag na schooltijd hebben zij speciaal voor alle kinderen van De Wingerd een mooi sport- en bewegingsprogramma samengesteld. Tegen een kleine vergoeding kunnen de leerlingen deelnemen aan dit bewegingsprogramma. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) hier meer informatie over.  

Mad Science, beleef wetenschap en techniek!

Eén keer in de twee jaar laten wij de kinderen kennismaken met Mad Science. Dit is een naschoolse cursus van zes lessen dat kinderen een positieve kijk op wetenschap en techniek biedt en hen beter laat beseffen hoe wetenschap en techniek de wereld om hen heen beïnvloedt. De lessen liggen dichtbij de belevingswereld van de kinderen, zijn educatief en stimuleren een onderzoekende leerhouding. Ook dit schooljaar zullen wij Mad Science weer door middel van een show introduceren aan de kinderen. 

Logopedist op De Wingerd

Twee dagen in de week is er een logopediste van Praktijk Schoone op school aanwezig. Zij begeleidt leerlingen die bij de praktijk zijn aangemeld. Logopedie kan zich richten op taal, spraak en gehoor, maar ook op lezen en spelling, ademhaling, eten en slikken. Samengevat houdt een logopedist zich bezig met ontwikkelen, herstellen en/of onderhouden van communicatie in al zijn facetten. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Schoone (telefoonnummer: 0165-630954).  Ook kunt u meer informatie vinden op de website van Praktijk Schoone. 
Klik hier om aan te melden voor een intake.

Wingerd

Samenwerkingsverband

Ieder samenwerkingsverband heeft vanaf schooljaar 2022-2023 een steunpunt waar ouders en leerlingen terecht kunnen bij vragen over passend onderwijs. De Samenwerkingsverbanden Primair- en Voortgezet Onderwijs Roosendaal 30.02 hebben gezamenlijk het ouder- en jeugdsteunpunt opgezet. Het doel van het steunpunt is dat ouders en leerlingen een plek hebben waar zij terecht kunnen met hun vragen over passend onderwijs en daarbij, indien nodig, ondersteuning kunnen krijgen.

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt! www.oudersteunpunt-wbw.nl 

Praktijken voor jeugdhulp

Wanneer de ontwikkeling niet naar verwachting loopt, kan professionele hulp nodig zijn. Praktijken die specialistische jeugdhulp bieden en waar De Wingerd nauw mee samenwerkt, zijn onder andere Praktijk Schoone, OPPB, Jaxie, Trivers, Praktijk Hoogbegaafd en RID. Een doorverwijzing kunt u via de jeugdprofessional aanvragen. 

Leergeld Roosendaal

Ouders met een laag inkomen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Deze stichting springt bij als ouders de kosten van schoolmateriaal, schoolkamp of schoolreisje, et cetera moeilijk kunnen opbrengen. Ouders nemen hiervoor zelf contact op met Stichting Leergeld. Meer informatie hierover vindt u op de website Leergeld Roosendaal | Leergeld Roosendaal