Jeugdprofessional

Jeugdprofessional

Wat is een jeugdprofessional?

Opvoeden is leuk en uitdagend, maar het kan soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te weten dat je er als ouders niet alleen voor staat! Heeft u een kleine of een grote vraag over opvoeden en opgroeien? De jeugdprofessional kan helpen.

Team Jeugd van de gemeente Roosendaal bestaat uit een groot team van jeugdprofessionals. Zij zijn er voor kleine en grote vragen over opgroeien, opvoeden en (specialistische) jeugdhulp. De Wingerd en Team Jeugd van de gemeente Roosendaal werken samen om zo nóg beter met u als ouders in contact te komen.

Als jeugdprofessional onderwijs van team Jeugd is Roos Maris Spekman verbonden aan de Wingerd.

Wingerd

Wat kan zij voor u betekenen?

U kan met haar bespreken wat uw vragen en of zorgen zijn en samen bekijkt u wat er nodig is. Dit kan gaan over de ontwikkeling en gedrag van uw kind, verlies en rouw, social media, pesten, zelfvertrouwen, weerbaarheid etc. Ook kan zij uw kind ondersteunen onder schooltijd.

Is er meer ondersteuning nodig? Dan wordt er gekeken wie u het beste kan helpen bij uw hulpvraag. Dit kan een voorliggende voorziening zijn. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig. Het kan ook zijn dat er een vaste jeugdprofessional aan uw gezin wordt gekoppeld. Die heeft meer tijd om u te begeleiden en stelt samen met u een gezinsplan op waarin doelen staan waar u samen aan gaat werken.

Doorverwijzing

In sommige situaties is er meer nodig dan een voorliggende voorziening of wat de jeugdprofessional u kan bieden. De jp’er kan u ook ondersteunen bij het maken van een gezinsplan. In dit gezinsplan beschrijft u de doelen die u met uw kind wil bereiken en van wie u hiervoor ondersteuning krijgt. Dit kan een zorgaanbieder zijn maar dat hoeft niet.

Wat doet de school?

Ook de leerkrachten en de kwaliteitscoördinator van de school kunnen vragen om mee te denken op groeps- en individueel niveau. Het gaat dan om onderwerpen over het welbevinden van het kind, gedrag en gezin. De school bespreekt de zorgen altijd eerst met de ouder(s). Als het nodig is, bespreekt de school de zorgen met mij, met uw toestemming.

Inloopspreekuur op school

Het komende schooljaar is de jp’er op de geplande spreekuren aanwezig op de Wingerd. De data vindt u in de agenda in Parro en in de schoolkalender.

Contact

Heeft u een vraag over uw kind of wilt u met mij iets delen over de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met de kwaliteitscoördinator. Die weet hoe zij mij kan bereiken.

U mag ook rechtsreeks een mail sturen om een vraag te stellen of om een afspraak te maken.
Het mailadres van Roos is r.spekman@roosendaal.nl
Omdat zij graag voor iedereen de tijd wil nemen, kan het zijn dat zij uw vraag niet direct kan beantwoorden.
Wilt u toch meteen een jeugdprofessional spreken? Bel dan naar 14 0165 en vraag naar iemand van Team Jeugd.

Inwonersondersteuning Roosendaal

Inwonersondersteuning Roosendaal is er voor elke vraag die er is. Denk aan vragen over “werk & meedoen”, “Gezin & relaties”, “zelfstandig wonen & leven”, “geldzaken & regelgeving” en “mantelzorg”.  Samen met u komen zij tot een antwoord of oplossing. Deze hulp is gratis en u heeft er geen verwijsbriefje voor nodig. U kunt ze direct bellen via (0165) 75 00 50 of binnenlopen op een inloopspreekuur in uw wijk. Een mail sturen kan via contact@ioroosendaal.nl. Meer informatie vindt u op www.inwonersondersteuningroosendaal.nl