Kwaliteitscoordinatoren

Wingerd

Kwaliteitscoordinatoren

Wat doet een kwaliteitscoordinator?

De kwaliteitscoördinator draagt actief bij aan de schoolbrede kwaliteit van ons onderwijs, waardoor de hoeveelheid benodigde zorg zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Op De Wingerd zijn drie kwaliteitscoördinatoren aanwezig. Nicole van Kalmthout (groep 1 t/m 3), Mariska Nagtzaam (groep 4 en 5) en Petra van Tilburg (groep 5 t/m 8)

De kwaliteitscoördinator (KC’er) richt zich met name op de kwaliteit van het onderwijs. Zij inventariseert onderwijsverbeteringen, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen met betrekking tot zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee, samen met het managementteam, het kwaliteitssysteem.

De KC’er coacht leerkrachten, coördineert de professionalisering van het team en stuurt veranderingsprocessen aan.

De KC’er bepaalt samen met de vakspecialisten de ambities en stuurt waar nodig gericht bij.

De KC’er realiseert een samenhangend basiscurriculum voor alle leerlingen waarin hun voortgang nauwlettend wordt gevolgd.

De KC’er geeft samen met de leraren de zorg voor de leerlingen vorm, waarbij directe en krachtige interventies voor leerlingen die niet direct meekomen centraal staat.

De KC’er realiseert passend onderwijs door middel van professionalisering in de school en het ontwikkelen van leraren.

U kunt hen het beste via de leerkracht bereiken.
Eventueel via:
nicole.vankalmthout@stichtingobo.nl
mariska.nagtzaam@stichtingobo.nl
petra.vantilburg@stichtingobo.nl