Leerlingenraad

Wingerd

In onze leerlingenraad 2023-2024 zitten:

Vooraan van links naar rechts:
Jayden (6a), Mila (8a), Ise (7a), Wout (7a)

Tweede rij van links naar rechts:
Sam (6b), Ryan (6a), Indy (7b), Floor (8b) Siem (8b)

Achteraan van links naar rechts:
Jelle (8a), Romy (6b), Nando (7b)

Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad?

Op De Wingerd hebben we sinds schooljaar 2018-2019 een leerlingenraad. In onze leerlingenraad zitten leerlingen van groep 6 t/m 8 die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo komen we te weten wat de kinderen van onze school belangrijk vinden.

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren of veranderen kan. Maar hoe maak je als kind jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Onze leerlingenraad denkt mee met het leerkrachtenteam en de medeleerlingen en zal aan de slag gaan met de ideeën die de raad binnenkrijgt. De leerlingenraad kan ook meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.

Wie zitten in de leerlingenraad?

Uit elke klas (vanaf groep 6) zijn er twee leerlingen die de klas vertegenwoordigen. Deze leerlingen zijn degene die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Ze moet dus wel durven spreken in een groep. De leerlingenraad vergadert onder begeleiding van een daltoncoördinator.

Wingerd
Wingerd

Leerlingenraad

Overzicht vergaderingen/ activiteiten 2022-2023

vergadering > 16 september
vergadering > 4 november
vergadering > 3 februari
opendeurochtend > 15 maart
vergadering > 26 mei
verkiezingen > juni
vergadering > 7 juli > afscheid leden groep 8 + welkom nieuwe leden