Meer-en hoogbegaafdheid

Wingerd

Meer- en hoogbegaafdheid

‘Er is eerst een uitdagend aanbod nodig, dan pas zal het kind zijn talenten tonen.’

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het gewone programma, is de nodige aandacht. Uitdagende materialen, leren leren en coaching van het proces staat bij deze kinderen centraal.

We vinden het belangrijk dat kinderen de nodige uitdaging aangeboden krijgen. Op De Wingerd vinden kinderen uitdaging op hun niveau zowel cognitief als in vaardigheden. Kinderen komen tot leren. Ze ervaren echte uitdagingen.

Om dit mogelijk te maken bieden wij voor deze kinderen verrijkende en verdiepende materialen, denk bijvoorbeeld aan diverse projectboeken en denkspellen. Wekelijks reflecteren de kinderen met elkaar en hun begeleider het proces. De doelen worden aangescherpt en beoordeling gebeurt op niveau.

Slimme kleuters

Kinderen in groep 1 en 2 kunnen een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Ook voor hen is een passend aanbod gecreëerd. De werkkaarten zijn op maat gemaakt. (Sterwerkkaarten) Daarnaast vinden er wekelijks filosofeerlessen of projectlessen (Kleuteruniversiteit) in kleine groepjes plaats.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 bestaat er de mogelijkheid om met een groepje wekelijks filosofeerlessen of projectlessen te volgen.
Vanaf groep 4 wordt er Spaanse les geboden. Meer informatie hierover vindt u hieronder.
Om deze lessen te kunnen volgen en extra opdrachten in de klas te kunnen maken, wordt de reguliere lesstof compact aangeboden. Er zijn verkorte routes aanwezig.

Wat is hoogbegaafdheid?

Renzulli (1978) stelt dat de basis voor hoogbegaafdheid wordt gevormd door drie componenten:

  • Hoge intelligentie. Het vastgestelde IQ dient een score van 130 of hoger te hebben.
  • Het kind moet het doorzettingsvermogen hebben om een taak tot een goed einde te brengen. Het moet gemotiveerd zijn.

Creatief vermogen: Het kind dient creatief te zijn in het oplossen van problemen. Creatief zijn heeft te maken met het divergent kunnen denken, originaliteit, fantasie, flexibiliteit en openstaan voor nieuwe ideeën.

Hoe wordt een hoogbegaafde leerling gesignaleerd?

Op de Wingerd is een duidelijk hoogbegaafdheidsprotocol aanwezig. Dit KC’ers zorgen voor borging van dit protocol. Met behulp van signaleringslijsten en/of door het bepalen van het functioneringsniveau, kan blijken dat een leerling meer uitdaging en verrijking nodig heeft. Voor (meer)begaafde kinderen wordt daarom een passend programma en een passende omgeving gecreëerd. Ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol.

Is er een verschil tussen hoogbegaafd zijn en hoogintelligent zijn?

Iemand die hoogbegaafd is, is ook hoogintelligent. Andersom hoeft dit niet te zijn.
Iemand die een IQ > 130 heeft, kan soms zijn talenten niet ontplooien. Want de motivatie om te leren kan verdwijnen. En creatief denken kan voor de omgeving soms zo lastig zijn, dat hij daar maar niets meer van laat merken. De hoge intelligentie gaat niet weg. Die kan niet verdwijnen. Iemand die een IQ > 130 heeft, niet meer gemotiveerd is en het creatieve denken niet meer gebruikt, wordt hoogintelligent genoemd, in plaats van hoogbegaafd. (Bron: Lammers van Toorenburg, W. (2005). Hoogbegaafd, nou èn? Amsterdam: Samsara)

Spaanse les

Binnen het verrijkende aanbod is er voor meerbegaafde kinderen bij ons op school de mogelijkheid om Spaanse les volgen.
Eén keer per week krijgen de kinderen les van een vakleerkracht Spaans.
De opdrachten die de kinderen meekrijgen, worden in de klas gemaakt. Het echte leerwerk doen de kinderen thuis. In groep 4 wordt gewerkt met de methode Colega 1. In groep 5 t/m 8 werken we met de methode Juan y Rosa.

Let op: Op dit moment is er een vacature vakleerkracht Spaans. Kent of weet u iemand die hiervoor interesse heeft? Neem dan contact op met Petra van Tilburg. Mail: Petra.vantilburg@stichtingobo.nl

Wie komt in aanmerking?

  • In principe leerlingen uit de groep 4 t/m 8
  • Gedurende de schoolloopbaan een I+ / I score op de Cito LOVS
  • Grote motivatie
  • Grote mate van probleemoplossend denken
  • Grote mate van creativiteit en originaliteit
  • Grote mate van zelfstandigheid
  • Goed werktempo
  • Onderpresteerder