Missie – Visie

Wingerd

Missie

De Wingerd is een openbare daltonschool waar iedereen
tot zijn recht komt

De Wingerd is een dynamische school waar leerlingen en medewerkers elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren in een veilige leer- en werkomgeving. Onze school staat voor kwalitatief goed en verfrissend onderwijs dat leidt tot het maken van de juiste stappen door de leerlingen en een goede aansluiting op de toekomst. Een aansluiting die past bij de capaciteiten van de leerlingen. Bij De Wingerd mag je jezelf zijn en uitgroeien tot de beste versie van jezelf: ‘De mens zonder vrees’: zelfsturend, initiatiefrijk, verantwoordelijk en sociaal in het leven.

Visie

Elk kind kan uitgroeien tot de beste versie van zichzelf

Bij ons kunnen de leerlingen de volgende stap maken. 

Wij bieden onderwijs dat aansluit op wat er in de toekomst van onze leerlingen wordt verwacht en dat ontwikkelkansen biedt voor iedereen. Vanuit de daltonkernwaarden (verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie) bereiden wij onze leerlingen voor om de volgende stap te maken. Leerlingen werken en leren in een sfeer die zich kenmerkt door vertrouwen, rust en veiligheid.

Alle medewerkers besteden veel aandacht aan het pedagogisch en didactisch klimaat binnen De Wingerd. De sfeer van vertrouwen zorgt ervoor dat leerlingen zich snel gekend voelen en dat de verhouding leerling-leerkracht open en laagdrempelig is.

Bij De Wingerd beginnen de leerlingen aan een ontdekkingstocht die vanaf groep 1 tot en met groep 8 loopt. De leerlingen leren op praktische wijze informatie om te zetten in kennis. Zij leren zelf keuzes te maken door onderzoekend te werken en vaardigheden te trainen. Leerlingen worden voorbereid op de samenleving van nu door ze op verschillende manieren te laten werken en leren, zowel individueel als samen. Samenwerken is belangrijk bij De Wingerd.

Wingerd

Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van leerlingen op cognitief en sociaal gebied. Leerlingen leren gezamenlijk een doel te behalen. Ze vullen elkaar aan, inspireren en ondersteunen elkaar. Door het samenwerken ontwikkelen ze verschillende vaardigheden zoals goed communiceren, elkaar respecteren, feedback geven en ontvangen, afspraken maken en plannen.

Naast de grote aandacht voor het reflecteren op hun resultaten en persoonlijke ontwikkeling, leren leerlingen bij ons ook de wereld te ontdekken. De leerlingen ontdekken “wie ze zijn” en “wat hen inspireert” in een vertrouwde leeromgeving, waarin zij zichzelf mogen en kunnen zijn.

Er is voor onze leerlingen een breed gepersonaliseerd leerstofaanbod waarbij zij op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan de leerdoelen. Per vak, leerinhoud of onderdeel wordt afhankelijk van de prestaties en voorkeuren van de leerling een op de leerling aangepast programma voor herhaling, verdieping en/of verrijking aangeboden.

Wilt u meer informatie over onze school, lees dan onze schoolgids.