Ons bestuur

Wingerd

Ons bestuur

Openbaar onderwijs is voor iedereen!

De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant vormt het bestuur van alle vijftien openbare basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens

OBO is een schoolbestuur voor openbaar basisonderwijs. De openbare identiteit is de basis voor onze visie op goed onderwijs. Vanuit deze identiteit is iedereen welkom op alle OBO- scholen: je wordt daar erkend, gekend en gehoord, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, waar je voor staat of in gelooft. Hieraan willen we toevoegen dat we ook algemeen toegankelijk zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Op die manier vervullen OBO-scholen een belangrijke positie in de buurt. Ieder kind dat op een OBO-school zit moet zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat er voor ieder kind gekeken moet worden naar een passend aanbod en de wijze waarop er afgestemd dient te worden op de onderwijsbehoeften.

Voor meer informatie over ons bestuur kijk op hun website.