Oudervereniging

Wingerd

Oudervereniging

Wat is de OV?

De oudervereniging houdt zich, samen met het leerkrachtenteam bezig met de organisatie van allerlei leuke activiteiten in en rond de school, zoals Sinterklaas, de kerstviering, carnaval, koningsdag, schoolfotograaf e.d.

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering in september, wordt rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen schooljaar en wordt vooruitgeblikt op het komende schooljaar. Iedere ouder is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Onze OV-leden

De OV van De Wingerd bestaat uit de volgende leden:
Ankie Braspenning, voorzitter
Kim Eikenboom
Esther Ermen
Jeroen Prinse
Martina Prinse
Giuditta Kniep
Stefanie Verdaasdonk
Tamara Maas
Brigitte van Overveld
Danielle Wolthuis

Vergaderingen en notulen

Vergaderingen van de oudervereniging vinden plaats op school.
Elke vergadering start om 19.30 uur.

De OV vergadert op de volgende datums:
vergadering > 4 oktober algemene ledenvergadering
vergadering > 16 november
vergadering > 26 januari
vergadering > 21 maart
vergadering > 31 mei
vergadering > 29 juni

Lid worden van de OV?

Heb je als ouder zin je in te spannen voor de school van onze kind(eren). Wil eens op een andere wijze betrokken zijn bij de school? Kom dan actief deelnemen aan onze oudervereniging door bestuurslid te worden.

Een bestuurslid houdt zich onder andere bezig met het organiseren van bijzondere activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de carnaval enz. Het organiseren gebeurt in werkgroep-vorm, wat inhoudt dat je met een paar andere ouders en een paar leerkrachten de activiteit bespreekt, samen de afspraken maakt en de taken verdeelt. Dit gebeurt in een paar vergaderingen die onderling afgesproken worden.

In deze tijd, waarin iedereen het toch aardig druk heeft, is de term ”Vele handen maken licht werk” zeer van toepassing. Daarom zouden we het fijn vinden veel aanmeldingen te krijgen voor onze vereniging zodat we met een grote groep gezellige mensen de activiteiten voor onze kinderen goed kunnen organiseren. Wie weinig tijd heeft kiest 1 of 2 activiteiten, en wie wat meer tijd te besteden heeft, kan wat meer doen. Dat kan ieder voor zichzelf bepalen, en de taken die verdeeld moeten worden gaan altijd in onderling overleg. In het begin van het schooljaar worden deze activiteiten verdeeld.

Daarnaast hebben we ongeveer 6 keer per schooljaar de OV-vergaderingen op een avond in de week van 19.30 – 21.00 uur. Hier komen zoveel mogelijk bestuursleden samen om hetgeen georganiseerd wordt en de zaken die op school spelen te bespreken.

Kom jij ons versterken? Meld je aan via: ovdewingerd@outlook.com

Wingerd