Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

Hoe doet u dat?

Leerlingen kunnen volgens de Leerplichtwet 1969 niet zomaar vrij krijgen. U kunt wel verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een huwelijk, jubileum of uitvaart. De directie verleent geen extra verlof buiten de schoolvakanties en vrije dagen, ook niet voor één of twee uurtjes.

Verlof kunt u ten minste twee weken vooraf schriftelijk aanvragen. (Uiteraard geldt deze termijn niet voor een uitvaart.)

Een verlofformulier kunt u bij de administratie opvragen of hier downloaden van onze website. De beslissing maken wij schriftelijk bekend. Bij meer dan tien dagen verlof beslist de leerplichtambtenaar.

De school meldt ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.