Ziekmelding

Uw kind is ziek

Wat nu?

Bij ziekte of absentie van een leerling dient dit op de eerste verzuimde schooldag telefonisch doorgegeven te worden.
Dit graag voor aanvang van de lessen. Als er om 8.45 uur niets bekend is over de afwezigheid van een kind, nemen we contact op met ouder(s)/verzorger(s).

Bellen kan vanaf 07.45 uur op het telefoonnummer 0165 564 348.

Als een kind ziek wordt op school, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers.